Irina Colcov (icolcov) - Profile | Pinterest

Clean 9 brochure pdf, Philips AC4052 User Manual

Centru de documentație

Page 6: English English introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit clean 9 brochure pdf the support that Philips offers, register your product at www. With this new CleanAir System you breathe cleaner air. For the tratamentul giardiei viermilor results, place the CleanAir System in a room where you spend most of your time, e.

Page 7 Check if the clean 9 brochure pdf indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Page 8: Timer Function Before first use Placing the zeolite gas filter The appliance comes with all filters, except the zeolite gas filter, fitted inside.

Tip: Place the appliance against a wall for more stability when you remove or insert filters.

6 Golden Rules Of Layout Design You MUST OBEY

Note: Make sure you insert the filters in the correct position with the arrow facing upwards. Note: The appliance is equipped clean 9 brochure pdf a safety device.

Page 9 When the set time has elapsed, the appliance automatically switches to standby mode. Note: If you want to stop the air cleaning process before the set time has elapsed, press the function selection button until the standby light goes on. Check the pollution between the layers and judge which pollution level applies. Only replace filter in case pollution bridges two layers Fig.

Page 11 If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.

 • Rezorcinol și condiloame
 • Virus hpv et cancer orl
 • De peste 34 de ani ne-am axat cercetările pe identificarea şi prezentarea celor mai valoroase resurse de sănătate şi frumuseţe oferite de natură.
 • FOREVER LIVING PRODUCTS - PDF Free Download
 • ECO CODE Brochure - [PDF Document]

Paraziți în lanțul alimentar there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Page 12 The fans do not work, The appliance may be malfunctioning. Switch off the appliance and even though the unplug it.

 1. Condiloame rotunde
 2. This material was made with U.
 3. Centru de documentație | NTN SNR
 4. PHILIPS AC USER MANUAL Pdf Download | ManualsLib
 5. AICI - Aloe Vera Gel - Pdf dokumentumok és e-könyvek ingyenes letöltés
 6. Human papilloma virus netdoktor

Take the appliance to your Philips dealer or an authorised appliance is plugged in Philips service centre. Page 13 Problem Solution The corona particle This is not a problem.

AICI - Aloe Vera Gel

By brushing the top and bottom of the corona charger is still dirty after particle charger, you remove enough dirt to make it work properly I have cleaned it with again.

Never touch the corona particle charger with your hands. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www. S touto novou čističkou vzduchu budete dýchat čistší vzduch. Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže čističku umístíte v místnosti, ve které trávíte nejvíce času, např.

FOREVER LIVING PRODUCTS

Page 15 Přístroj nepoužívejte v místnosti, která je větší nebo menší než velikost prostoru, pro kterou je přístroj určen. Aby nedocházelo k rušení, umístěte clean 9 brochure pdf nejméně 2 m od elektrických zařízení využívajících vzdušných rádiových vln, např. Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Před prvním použitím Umístění Page 17 Rozsvítí se odpovídající kontrolka časovače. Chcete-li deaktivovat funkci časovače, stiskněte tlačítko časovače a držte je stisknuté, dokud kontrolka časovače nezhasne.

clean 9 brochure pdf

Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu. Poznámka: Chcete-li zastavit proces čištění vzduchu před uplynutím nastaveného času, stiskněte tlačítko výběru funkce, dokud se nerozsvítí pohotovostní kontrolka.

Zkontrolujte znečištění mezi vrstvami a posuďte, jaká je úroveň clean 9 brochure pdf. Filtr vyměňte pouze tehdy, jestliže znečištění spojuje dvě vrstvy. Page 19 Philips www. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Page 20 Vstup nebo výstup vzduchu může být zablokovaný vnějšími předměty.

ECO CODE Brochure

Odstraňte předmět, který blokuje vstup nebo výstup vzduchu. Pokud to nepomůže, přístroj odpojte a odneste prodejci výrobků Philips nebo autorizovanému servisnímu středisku společnosti Philips. Nedochází k řádnému Zeolitový Page 21 Problém Řešení Z přístroje během V případě neobvyklého zápachu kontaktujte autorizované servisní provozu vychází středisko společnosti Philips.

Po vyčištění jemným Toto není problém.

clean 9 brochure pdf

Otřete-li štětečkem horní a spodní část kruhového kartáčkem je kruhový nabíječe částic, odstraníte dostatečné množství nečistot, aby mohl opět nabíječ Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.

Με αυτό το νέο σύστημα καθαρισμού αέρα αναπνέετε καθαρότερο αέρα. Για βέλτιστα Page 23 τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

Philips AC4052 User Manual

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί Page 24 Η συσκευή δεν απομακρύνει το μονοξείδιο του άνθρακα CO. Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών Page 25 Clean 9 brochure pdf να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, πιέστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει η λυχνία του χρονοδιακόπτη.

Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Viermi plate în cromozomii umani Εάν θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία καθαρισμού του αέρα πριν παρέλθει ο clean 9 brochure pdf χρόνος, πιέστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας μέχρι να ανάψει η λυχνία αναμονής.

clean 9 brochure pdf

Σκουπίστε τη σκόνη από το σώμα της συσκευής με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Καθαρίστε την είσοδο και έξοδο αέρα με ένα στεγνό μαλακό πανί. Φορτιστής σωματιδίων corona Μην αγγίζετε ποτέ το φορτιστή σωματιδίων corona με τα δάχτυλά σας.

Καθαρίζετε πάντα το φορτιστή σωματιδίων corona με το ειδικό μαλακό βουρτσάκι καθαρισμού που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το φορτιστή σωματιδίων corona: τα καλώδια είναι ιδιαίτερα εύθραυστα. Αφαιρέστε το μαλακό βουρτσάκι καθαρισμού από το εμπρόσθιο τμήμα.

Περάστε απαλά το βουρτσάκι κατά μήκος του επάνω και του κάτω μέρους του φορτιστή σωματιδίων corona. Page 27 Ελέγξτε τη μόλυνση ανάμεσα στα στρώματα και κρίνετε ποιο επίπεδο μόλυνσης ισχύει.

Αντικαταστήστε το φίλτρο μόνο στην περίπτωση που η μόλυνση καλύπτει δύο στρώματα.